Camellia Festival in Croatia 2023

Opatija educational-promotional manifestation OPATIJA IS JUST BRANDED AS A YEAR-round tourism city COMFORTABLE FOR THE LIFE OF ITS RESIDENTS. I have never called Opatija an “old lady”, because she is never younger! She will always remain an “eternal lady” with historical heritage, but also youthful charm.

Like a few of our tourist destinations extremely connects historical and trendy, quality hotels, staff, parks, floral arrangements, cleanliness… or above all a lot of them of content throughout the year.

Although it is famous for a more expensive destination, less accessible to domestic guests, the flexibility of the offer in action prices also stands out when demand is lower.

Judging by the announcement of a visit for Easter 2023. Opatija will fill up nicely. We have made sure of this with the arrival of guests since Flower Sunday. The most expensive hotel Milenij (5*) was filled with foreign individual guests, while others arrived and groups from overseas countries returned.

In Opatija, various contents are really being replaced in the preseason. After the camellia festival (3/27) -2.4. Florists have started to decorate the city with flowers, and there is also a one-month gastronomic offer of asparagus dishes. A reminder:

The introduction to the holidays Easter was the 15th. Camellia Festival, organized by the “Association of Camellia Lovers”, the flower symbol of Opatija (arrived in Europe at 19. st. from China, in Opati, Ignacio Scarpa’s loving husband brought him from Japan and planted him in Angiolina Park).

Current President Mira Shalabi, associates and partners, City and TZ Opatije earned the highest grades for organization and atmosphere.

It culminated on the 2nd of April 2023 (Sunday) in front of Umjet. Peacock. “Josip Šporer” Children’s flower basket, with children from kindergartens Opatija, Voloski, Ičić and a guest kindergarten from Matulje.

The seven-day event included workshops, lectures, walks through history. In the finals, the “ladies” in historical costumes also prodefiled, and they cheered everyone up with music and popular arias, the champion of Rijeka Opera Voljen Grbac, with his 10 talented students. Prizes were also awarded for the most beautifully grown camellia flowers, and student artwork on the theme of that beautiful flower. 

The highlight of the manifestation, however, is what remains as a printed children’s picture book called “The Queen from Opatija”! Many sponsors who were in support of the manifestation, and especially these beautiful children’s picture books with the story of camellia are commendable.

I must add that Opatija educational-promotional manifestation, which includes schools and kindergartens of the Opatija Riviera, reminded me of that time HTZ when the director was Niko Bulic and conducted a national manifestation called: “more flowers, less garbage”. Opatija is really exemplary in this, we would say in the culture of living, and guests recognize and appreciate it…

ODJECI I POHVALE! FESTIVAL KAMELIJA!  Opatijska edukativno-promotivna manifestacija

OPATIJA  SE OPRAVDANO BRENDIRA KAO GRAD CJELOGODIŠNJEG TURIZMA I GRAD UGODAN ZA ŽIVLJENJE SVOJIH STANOVNIKA

Nikad Opatiju nisam nazivala “starom damom”, jer je nikad mlađa! Uvijek će ostati ” vječna dama” s povijesnom baštinom, ali i mladenačkim šarmom. Kao malo koje  naše turističko odredište izuzetno spaja to povijesno i ono trendovsko, kvalitetnih hotela ,osoblja, parkova,cvjetne uređenosti,čistoće…ali nadasve mnogih  sadržaja tijekom cijele godine.

Premda slovi za skuplju destinaciju, sve manje dostupnu domaćim  gostima, za istaći je i fleksibilnost ponude u akcijskim cijenama, kada je manja potražnja. Ako je suditi po najavi posjeta za Uskrs 2023. Opatija će se dobro popuniti. U to smo se uvjerili u dolasku gostiju već od Cvjetne nedjelje.  Najskuplji hotel Milenij(5*) popunjen je stranim individualnim gostima, dok su u drugima stigle, vratile se i grupe iz prekomorskih zemalja.

U Opatiji se zaista u predsezoni  izmjenjuju razni sadržaji. Nakon Festivala kamelija(27.3.-2.4.)  Grad su krenuli dodatno cvijećem uređivati Floristi ,a u tijeku  je i jednomjesečna  gastronomska ponuda jela sa šparogama. Podsjetimo: uvod u blagdanske Uskrsne dane bio je  15.Festival kamelija, u organizaciji “Udruge ljubitelja kamelija” , cvijeta simbola Opatije  (u Europu stigao u 19.st.iz Kine ,u Opatiju zaljubljeni suprug Ignacio Scarpa donio ga iz  Japana i posadio u Parku Angiolina..).

Trenutna predsjednica Mira Shalabi, suradnici i partneri,Grad i TZ Opatije  zaslužili su najviše ocjene za organizaciju i ugođaj. Sedmodnevna manifestacija uključila je i radionice, predavanja,šetnje kroz povijest. Kulminirala je 2.4.2023.(nedjelja) ispred Umjet.Pav.”Josip Šporer” Dječjim cvjetnim korzom, s mališanima iz dječjih vrtića Opatije,Voloskog, Ičića te gostujućim vrtićem  iz Matulja. U završnici, prodefilirale su i “dame” u povijesnim kostimima, a sve su glazbom i popularnim arijama razveselili ,prvak Riječke opere Voljen Grbac, sa svojih 10 nadarenih učenika.

Dodijeljene su i nagrade za najljepše uzgojene cvjetove kamelija, te  učeničke likovne radove na temu tog lijepog cvijeta. Vrhunac manifestacije ipak je,ono što ostaje kao tiskana dječja slikovnica nazvana  “Kraljica z Opatije”! Za pohvaliti je mnoge sponzore koji su bili u potpori manifestacije,a osobito ove lijepe dječje slikovnice uz priču o kameliji. Moram dodati, kako me ta opatijska  edukativno-promotivna  manifestacija, koja  uključuje škole i vrtiće Opatijske rivijere, podsjetila na ono vrjeme HTZ kada je direktor bio Niko Bulić i provodio nacionalnu manifestaciju pod nazivom: “više cvijeća, manje smeća”.

Opatija je u tome zaista primjerna, rekli bismo u kulturi življenja, a gosti  to prepoznaju i cijene…

Related Posts