Carnival fiesta in Aglantzia – Nicosia, Cyprus 2024

Καρναβάλι Αγλαντζιάς, 10 Μαρτίου, 2024

Βραβεία στις 4 καλύτερες Ομαδες:

1ο – Federation of Filipino organizations in Cyprus – ATI-ATIHAN FESTIVAL OF THE PHILIPPINES

2ο – Α’ Κοιν. Νηπιαγωγείο Αγλαντζιας – Ωραίοι Τυποι

3ο – Νηπιαγωγείο Loria’s Kids House – Ποπ Κορν

4ο – Timpuyog Ti Cordillera – CORDILLERA REGION COSTUME & TRADITIONSAglantzia Carnival was loved by Nicosia and was established as the largest cultural event in the Greater Nicosia, since in 2017 and 2018 when carnivalista numbered 9,000 and more than 90 teams.

Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς αγαπήθηκε από τη Λευκωσία και καθιερώθηκε ως η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στη Μείζονα Λευκωσία, αφού το 2017 και 2018 οι καρναβαλιστές ανήλθαν στις 9.000 με τη συμμετοχή πέραν των 90 ομάδων.Aglantzia’s Parade provides an excellent opportunity for community groups, schools and other organisations to promote what they do to the thousands of people who attend the parade. (First prize).

 

Η Καρναβαλίστικη Παρέλαση της Αγλαντζιάς δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για κοινοτικές ομάδες, σχολεία και άλλους οργανισμούς, να προωθήσουν/προβάλουν αυτό που κάνουν στους χιλιάδες ανθρώπους που παρευρίσκονται στην παρέλαση. (Πρώτο βραβείο).Participants from Philippines give a new dimension to the parade and add to the colourful atmosphere.

Οι συμμετέχοντες από τις Φιλιππίνες δίνουν μια νέα διάσταση στην παρέλαση και προσθέτουν στην πολύχρωμη ατμόσφαιρα.A colourful spectacle with thousands of people in fancy dress. (Second prize).

Ένα πολύχρωμο θέαμα με χιλιάδες ανθρώπους στις φανταχτερές στολές τους. (Δεύτερο βραβείο).Vitality, colours, joy and good mood scatter happiness in the people. (Third prize).

Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν την ευτυχία στον κόσμο. (Τρίτο βραβείο).Carnival costumes don’t have to be “elegant”, the important thing is to show your good intentions and to feel comfortable.

Τα κουστούμια του Καρναβαλιού δεν χρειάζεται να είναι «κομψά», το σημαντικό είναι να δείξει τις καλές προθέσεις και να αισθάνεστε άνετα.The magic of Carnival.  (Fourth prize).

Η μαγεία του Καρναβαλιού. (Τέταρτο βραβείο).Having enjoyable and exciting time all together.

Ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές για όλους.The roots of Carnival are deep and closely connected with the history of Hellenism. It seems, that as a celebration related to the ancient Dionysia.

Οι ρίζες του Καρναβαλιού είναι πάρα πολύ βαθιές και στενά συνδεδεμένες με την ιστορία του Ελληνισμού. Φαίνεται πως το Καρναβάλι σαν γιορτή, έχει σχέση με τα αρχαία Διονύσια.All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ενθουσιασμός, πάθος για διασκέδαση και χαρά.Large variety of costumes and wonderful compositions.

Μεγάλη ποικιλία υπέροχων κουστουμιών και συνθέσεων.Carnival is time to forget our inhibitions, wear a wild costume, play a character, live your fantasies…

Το Καρναβάλι είναι περίοδος ξεγνοιασιάς. Φορέστε ένα άγριο κοστούμι, προσποιηθείτε έναν χαρακτήρα και ζήστε τις φαντασιώσεις σας… Satirical portrayal of politicians and current affairs are an integral part of Carnival celebrations in Cyprus.

Η σατυρική απεικόνιση των πολιτικών και των σημερινών υποθέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών τoy Καρναβαλιού στην Κύπρο.Having enjoyable and exciting time all together.

Απολαμβάνοντας ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές όλοι μαζί.The community spirit getting involved in and enjoy the carnival arts.

Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει ενεργά και απολαμβάνει τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.A very cheerful and unique Carnival atmosphere.

Πολύ χαρούμενη και μοναδική ατμόσφαιρα καρναβαλιού.It is for us, the Greeks, what we call “Apokria”, which is celebrated by the whole population, independently to their social or any other status.

Εμείς οι Έλληνες το λέμε Αποκριά, η περίοδος της νηστείας πριν το Πάσχα, η οποία γιορτάζεται μεγαλόπρεπα από όλους.The word Carnival comes naturally from French and Italian and means the end of the meat-eating period.

 

Η λέξη Καρναβάλι έχει Γαλλική και Ιταλική πρoέλευση και σημαίνει την άρση ή αν θέλετε, το τέλος της κρεατοφαγίας.

Related Posts