Cyprus Fijet participated to Pro Fundata Fair 2023 in Romania

Pro Fundata Fair – un târg la înălţime, aproape de vârfurile Carpaţilor! Un eveniment în parteneriat cu FIJET România!

Pro Fundata Fair – a fair at a height, close to the peaks of the Carpathians! An event in partnership with Romania Travel Journalists and Writers (FIJET)!

Pro Fundata Fair» – Έκθεση/Πανηγύρι σε υψόμετρο, κοντά στις κορυφές των Καρπαθίων! Μια εκδήλωση σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού της Ρουμανίας (FIJET)!

Presentation to the Mayor of Fundata and the Romania President of Romania Travel Journalists & Writers Associtiona with an appreciation plaque by the Cyprus Travel Writers & Journalists Society. In the picture above from left: Mikis Kasapis (Member of Cyprus Travel Writers & Journalists Society), Stefan Baciu (President of Romania Travel Journalists & Writers Association), Marian Florn Patea (Mayor of Fundata), Philip Nicolaides (President of Cyprus Travel Writers & Journalists Society) and Loucas Hamatsos (Member of Cyprus Travel Writers & Journalists Society).

Mikis Kasapis, Loucas Hamatsos, Philip Nicolaides, Stefan Baciu (President of Romania Travel Journalists & Writers Association) and George Papathanasopoulos (President of Greek Travel Journalists & Writers Association) in the Barn Sirnea, Carpathia Mountains.

Unul dintre principalii organizatori ai evenimentului Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, președintele Sefan Baciu. Stefan Baciu și echipa sa au lucrat incredibil de mult, cu dăruire și angajament, la construirea evenimentului, făcându-l să se desfășoare fără probleme și atât de reușit.

One of the main organizers of the event the Romania’s Travel Journalists & Writers Association, president Sefan Baciu. Stefan Baciu and his team worked incredibly hard with dedication and commitment on building the event making it run smoothly and so successfully.

Ένας από τους κύριους οργανωτές της εκδήλωσης, ο Ρουμάνος πρόεδρος του Συνδέσμου Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού. Ο Stefan Baciu και η ομάδα του εργάστηκαν απίστευτα σκληρά με αφοσίωση και δέσμευση για τη διοργάνωση, χωρίς κανένα πρόβλημα και τόσο επιτυχημένη.

Fundata revine în această toamnă în prim-planul turismului din România cu un eveniment care atrage deopotrivă jurnaliști și reprezentanți ai agențiilor de turism din România și din străinătate.

Fundata returned this fall to the forefront of Romanian tourism with an event that attracts both journalists and representatives of travel agencies from Romania and abroad.     

Η Fundata επέστρεψε αυτό το φθινόπωρο στο προσκήνιο του ρουμανικού τουρισμού με μια εκδήλωση, που προσέλκυσε δημοσιογράφους και εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων από τη Ρουμανία και το εξωτερικό.

Pro Fundata Fair 2023” este un eveniment de promovare turistică, organizat, în perioada 18 – 21 septembrie, de comunitatea de afaceri din Fundata și Șirnea, în parteneriat cu Primăria Fundata și cu Clubul Presei de Turism FIJET România.

“Pro Fundata Fair 2023” is a tourism promotion event, organized, between September 18 and 21, by the business community of Fundata and Şirnea, in partnership with Fundata City Hall and the FIJET Romania Tourism Press Club.   

Η “Pro Fundata Fair 2023” είναι μια εκδήλωση τουριστικής προώθησης, που διοργανώθηκε, μεταξύ 18 και 21 Σεπτεμβρίου, από την επιχειρηματική κοινότητα της Fundata και της Şirnea, σε συνεργασία με το Δημαρχείο Fundata και ο Σύνδεσμος Δημοσιοργάρφων & Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET) της Ρουμανίας.

Administratori de hoteluri, pensiuni, restaurante și mici afaceri turistice și-au unit eforturile pentru a promova zona Fundata ca destinație de vacanță pentru iubitorii de natură, un loc romantic, cu mâncare tradițională și cu peisaje unice.

Managers of hotels, guesthouses, restaurants and small tourism businesses joined their efforts to promote the Fundata area as a holiday destination for nature lovers, a romantic place with traditional food and unique landscapes.

Διευθυντές ξενοδοχείων, ξενώνων, εστιατορίων και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων ένωσαν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν την περιοχή Fundata ως προορισμό διακοπών για τους λάτρεις της φύσης, ένα ρομαντικό μέρος με παραδοσιακό φαγητό και μοναδικά τοπία.

Comuna Fundata, cu cele trei sate ale sale, Fundata, Fundățica și Șirnea, va fi  promovată într-un format diferit, un târg la care locul standurilor este luat de case tradiționale, pensiuni, hoteluri activități ce țin de turismul activ. La eveniment sunt așteptați jurnaliști și reprezentanți ai unor agenții de turism din 20 de state europene.

The Commune of Fundata, with its three villages, Fundata, Fundătica and Şirnea, will be promoted in a different format, a fair where the stands are replaced by traditional houses, guesthouses, hotels and activities related to active tourism. Journalists and representatives of travel agencies from 20 European countries are expected at the event.

Η κοινότητα Fundata, με τα τρία χωριά της, Fundata, Fundătica και Şirnea, προβλήθηκε σε διαφορετική μορφή, μια έκθεση όπου τα περίπτερα αντικαθίστανται από παραδοσιακά σπίτια, ξενώνες, ξενοδοχεία και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ενεργό τουρισμό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών γραφείων από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Conform invitației ce le-a fost trimisă, oaspeții sunt îmbiați să descopere „gusturi, culori, natură, povești și emoții”. Această inițiativă a comunității din Fundata este susținută și de Charlie Ottley, realizatorul cunoscutelor documentare de călătorie.

According to the invitation sent to them, guests are invited to discover “tastes, colors, nature, stories and emotions”. This initiative of the Fundata community is also supported by Charlie Ottley, the creator of the well-known travel documentaries.

 Σύμφωνα με την πρόσκληση που τους εστάλη, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν «γεύσεις, χρώματα, φύση, ιστορίες και συναισθήματα». Αυτή η πρωτοβουλία της κοινότητας Fundata υποστηρίζεται και από τον Charlie Ottley, δημιουργό των γνωστών ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ «Wild Carpathia» και «Flavors of Romania».

Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”. Comunitatea din Fundata se evidențiază prin autenticitatea sa rurală și legătura strânsă cu natura. Oamenii își păstrează tradițiile și obiceiurile, promovând cultura locală – a subliniat Charlie Ottley care a declarat „Aş dori să vă urez bun venit la „Pro Fundata Fair”.”Wild Carpathia” and “Flavors of Romania”.

The community of Fundata stands out for its rural authenticity and close connection with nature. People keep their traditions and customs, promoting the local culture – emphasized Charlie Ottley who said “I would like to welcome you to the Pro Fundata Fair”.       

Η κοινότητα Fundata ξεχωρίζει για την αγροτική της αυθεντικότητα και τη στενή της σχέση με τη φύση. Οι άνθρωποι κρατούν τις παραδόσεις και τα έθιμά τους, προωθώντας την τοπική κουλτούρα – τόνισε ο Charlie Ottley που είπε «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Pro Fundata Fair».

Philip Nicolaides (Cyprus), Piergiorgio Felletti, Monica Guzzi & Giovanni Bosi from Italy.

Fundata a fost votat cel mai frumos sat în 2023 și oferă o perspectivă unică asupra vieții de munte de aici, din Carpați. Ne vom deschide casa și mulți alți oameni din comunitate își vor deschide casele tradiționale pentru ca dvs. să veniţi şi să le vedeţi.

Fundata was voted the most beautiful village in 2023 and offers a unique perspective on mountain life here in the Carpathians. We will open our house and many other people in the community will open their traditional houses for you to come and see.

Η περιοχή Fundata ψηφίστηκε ως το πιο όμορφο χωριό το 2023 και προσφέρει μια μοναδική προοπτική για τη ζωή στο βουνό εδώ στα Καρπάθια. Θα ανοίξουμε το σπίτι μας και πολλοί άλλοι στην κοινότητα θα ανοίξουν τα παραδοσιακά τους σπίτια για να έρθετε να δείτε.

Avem o mulţime de activităţi care se desfăşoară aici, precum plimbări cu căruţa, cu caii, ciclism montan. Vor fi câteva zile fantastice, o șansă de a experimenta Transilvania, de a stabili contacte, de a întâlni oameni și de a afla de ce România va fi noua destinație în Europa.” – a promis cunoscutul realizator de documentare turistice, Charlie Ottley.

We have a lot of activities that take place here, such as wagon rides, horse riding, mountain biking. It will be a fantastic few days, a chance to experience Transylvania, make contacts, meet people and find out why Romania will be the new destination in Europe.” – promised the well-known tourist documentary maker, Charlie Ottley.

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εδώ, όπως βόλτες με βαγόνι, ιππασία, ορεινή ποδηλασία. Θα είναι μερικές φανταστικές μέρες, μια ευκαιρία να γνωρίσετε την Τρανσυλβανία, να κάνετε επαφές, να γνωρίσετε κόσμο και να μάθετε γιατί η Ρουμανία θα είναι ο νέος προορισμός στην Ευρώπη». – υποσχέθηκε ο γνωστός τουριστικός ντοκιμαντέρ Τσάρλι Ότλι.

Fundata a fost declarată „Destinația anului 2023” de Clubul Presei de Turim FIJET România conform unui clasament realizat pe baza voturilor jurnaliștilor de specialitate.

Fundata was declared “Destination of the year 2023” by the FIJET Romania Tourism Press Club according to a ranking based on the votes of specialized journalists.       

 Η Fundata ανακηρύχθηκε «Προορισμός της χρονιάς 2023» από το FIJET Romania Tourism Press Club σύμφωνα με κατάταξη με βάση τις ψήφους εξειδικευμένων δημοσιογράφων.

În perioada 18 – 21 septembrie 2023, la Fundata vor fi prezenți şi jurnaliști străini, membri ai Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, invitați să viziteze obiective cultural-istorice, să admire case tradiționale.

Between 18 and 21 September 2023,  foreign journalists, members of the International Federation of Journalists and Travel Writers, FIJET, will be present at the Foundation, invited to visit cultural-historical objectives, admire traditional houses. 

Μεταξύ 18 και 21 Σεπτεμβρίου 2023, ξένοι δημοσιογράφοι, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Ταξιδιωτών, FIJET, ήταν παρόντες στο Ίδρυμα, προσκεκλημένοι να επισκεφθούν πολιτιστικούς-ιστορικούς στόχους, να θαυμάσουν παραδοσιακά σπίτια.

și, nu în ultimul rând, să descopere savorile gastronomiei locale. Organizatorii acestui eveniment cu o largă participare internațională își propun ca Fundata să fie mereu la înălțime și să capete o mai mare vizibilitate internațională.

Last but not least, discover the flavors of local gastronomy. The organizers of this event with a wide international participation aim for Fundata to always be up to the mark and gain greater international visibility.     

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να ανακαλύψουν τις γεύσεις της τοπικής γαστρονομίας. Οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης με ευρεία διεθνή συμμετοχή στοχεύουν στο Fundata να είναι πάντα στο ύψος των επιπέδων και να αποκτά μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Deserturile tradiționale românești sunt capodopere ale crustei fulgioase, brânzeturilor dulci și aromelor delicate.

Traditional Romanian desserts are masterpieces of flaky crusts, sweet cheeses, and delicate flavours.      

Τα παραδοσιακά ρουμανικά επιδόρπια είναι αριστουργήματα από νιφάδες κρούστες, γλυκά τυριά και λεπτές γεύσεις.

Alimente pe grătar cu cărbune. Hutsul borșul este făcut din sfeclă dospită și carne de porc afumată. Rosivnytsya este un bulion făcut din carne de porc afumată și varză murată tocată și bătută cu boabe de porumb. Kulesha este hominy fiert în apă și servit cu brynza sau crosante topite. Se poate fierbe si cu cartofi rasi.

Food on a Charcoal Grill. Hutsul borshch is made from leavened beet and smoked pork. Rosivnytsya is a broth made from smoked pork and chopped sauerkraut and beat up with corn grains. Kulesha is hominy simmered in water and served with brynza or melted cracklings. It can also be boiled with grated potatos. 

Κρέας στη σχάρα με κάρβουνα. Το Hutsul borshch παρασκευάζεται από ζυμωτό παντζάρι και καπνιστό χοιρινό κρέας. Το Rosivnytsya είναι ένας ζωμός που φτιάχνεται από καπνιστό χοιρινό και ψιλοκομμένο ξινολάχανο και χτυπημένο με κόκκους καλαμποκιού. Το Kulesha είναι ομίνι που σιγοβράζεται σε νερό και σερβίρεται με μπρίντζα ή λιωμένα κράκλινγκ. Μπορεί να βράσει και με τριμμένες πατάτες.

Un moment bun face pentru un eveniment reușit. Mila Ivanova din Bulgaria cu Anita Dudasoca din Slovakia.
A good time makes for a successful event. Mila Ivanova from Bulgaria with Anita Dudasova from Slovakia.
Μια καλή στιγμή κάνει μια επιτυχημένη εκδήλωση. Η Mila Ivanova από τη Βουλγαρία με την Ανίτα Ντουντάσοβα από τη Σλοβακία.

Carpathia dansează folclor românesc. Spectacol autentic de dansuri tradiționale rom

Carpathia dances Romanian folklore. Authentic performance of Romanian traditional dances.   

Παραδοσιακοί χοροί των Καρπαθίων. Αυθεντική παράσταση ρουμανικών παραδοσιακών χορών.

Întregul eveniment a sfârșit prin a fi un mare succes – a fost nevoie doar de dragostea reciprocă de a călători și atitudinea împărtășită de entuziasm și ospitalitate caldă din partea localnicilor din regiune, a spus Loucas Hamatsos.

“The entire event ended up being a great success — all it took was the mutual love of travelling and shared attitude of enthusiasm and warm hospitality from the local people of the region”, said Loucas Hamatsos. 

«Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία — το μόνο που χρειάστηκε ήταν η αμοιβαία αγάπη για τα ταξίδια, ο κοινός ενθουσιασμός και η θερμή φιλοξενία  από τους ανθρώπους της περιοχής» είπε ο Λούκας Χάματσος.

Front row sitting, third in the right: Sissi Munz (Vienna – Austria). Second row standing from left: Philip Nicolaides, (Cyprus), Plamen Starev, FIJET Bulgaria Secretary General, FIJET EC & Board member, Chairperson of the FIJET Golden Apple Committee, Mila Ivanova (Bulgaria), Alexander York (British living in Budapest – Hungary), Loucas Hamatsos (Cyprus).    

From left: Philip Nicolaides, (Cyprus), Drs. Max Andela (Netherlands), Alexander York (British living in Budapest – Hungary), Mila Ivanova (Bulgaria), George Papathanasopoulos (Greece Fijet, President) & Loucas Hamatsos (Cyprus).    

A fost într-adevăr privilegiul nostru să vizităm regiunea Fundata din România. Delegația noastră Mikis Kasapis, Loucas Hamatsos și Philip Nicolaides de la Cyprus Travel Writers & Journalists Society, a fost primită de salutările calde ale organizatorilor. Vă transmitem aprecierea noastră sinceră pentru primirea călduroasă acordată nouă și ospitalitatea excelentă și toate aranjamentele care au fost făcute pentru noi de la sosirea noastră până la finalul plecării noastre.

It was indeed our privilege to visit the region of Fundata in Romania. Our delegation Mikis Kasapis, Loucas Hamatsos & Philip Nicolaides of Cyprus Travel Writers & Journalists Society, was received by the warm greetings of the organisers. We convey our sincere appreciation for the warm welcome extended to us and the excellent hospitality and all the arrangements that have been made for us since our arrival to the end up our departure.

Ήταν πράγματι προνόμιο να επισκεφτούμε την περιοχή Fundata στη Ρουμανία. Η αντιπροσωπεία μας Μίκης Κασάπης, Λουκάς Χάματσος & Φοίβος Νικολαΐδης του Συνδέσμου Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, έγιναν δεκτοί με θερμούς χαιρετισμούς των διοργανωτών. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση για την θερμή υποδοχή που μας έγινε και την εξαιρετική φιλοξενία και όλες τις ρυθμίσεις που έγιναν για εμάς από την άφιξή μας μέχρι το τέλος της αναχώρησής μας.

Related Posts