Διαβεβαιώσεις μετέφερε στο Παγκ. Σύνδεσμο Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού αποτελούμενη από τους: Φοίβο Νικολαΐδη, πρόεδρο, Γιώργο Νικολάου, αντιπρόεδρο και Γιώργο Μιχαηλίδη, μέλος δ.σ. είχαν σήμερα συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Βασίλη Δημητριάδη.

Στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προσπάθειες που γίνονται για ν’ ανοίξουν οι πύλες της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου με την Ελλάδα στον επιβατικό τομέα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι και οι δικές μας απόψεις και εισηγήσεις ιδιαίτερα αυτές για επέκταση της σύνδεσης και με άλλες γειτονικές χώρες είναι μέσα και στους σχεδιασμούς του Υφυπουργείου.

Ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη η διαπίστωση ότι παρά την αρχική αποτυχία λόγω μη επίδειξης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες η προσπάθεια δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά αντίθετα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διαμορφώνει ένα νέο ελκυστικότερο πλαίσιο προγράμματος με νέες παραμέτρους και κίνητρα και το Σεπτέμβριο θα γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για θαλάσσια επιβατική σύνδεση με την Ελλάδα και όχι μόνο.

Από την πλευρά του Συνδέσμου έγινε δέσμευση για συνεννόηση με τους αντίστοιχους συνδέσμους της FIJET στην Ελλάδα και το Ισραήλ ώστε να γίνει προσπάθεια άσκησης πίεσης στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες για υλοποίηση της της εν λόγω σύνδεσης η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο.

Related Posts