Δημοσιογραφική Διάσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή

Λουκάς Χάματσος, Κώστας Κουμής, Υφυπουργός Τουρισμού, Φοίβος Νικολαΐδης & Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Υφυπουργείου Τουρισμού, μετά το τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Όραμα του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως ενός ποιοτικού, βιώσιμου, ψηφιακά έξυπνου, προσβάσιμου σε όλους, κοινωνικά ωφέλιμου και ολόχρονου προορισμού. Η υλοποίηση, του οράματος για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, απαιτεί τη συμμετοχή όλων: κρατικών φορέων, τοπικών αυτοδιοικήσεων, τουριστικών εταίρων, των εργαζομένων στη βιομηχανία, αλλά και των πολιτών της χώρας μας.Είναι γνωστό, ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από τις απρόσμενες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και τη γεωπολιτική αστάθεια. Επιπρόσθετα, νησιώτικοι προορισμοί, όπως η χώρα μας, επηρεάζονται κάθε φορά που συντρέχουν αρνητικές εξελίξεις στον τομέα της αεροπλοΐας, καθώς είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι από την αεροπορική σύνδεση. Διαχρονικός στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού, ήτανε και είναι πάντοτε η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού.Για την επίτευξη του οράματος και των στόχων αυτών, επιβάλλεται η ευθυγράμμιση των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο, επικαιροποιείται η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, με ορίζοντα το 2035, με ιδιαίτερη έμφαση πλέον, στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και την περαιτέρω βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας, με έμφαση τόσο στις παράκτιες, όσο και στις ορεινές περιοχές.  Στη φωτογραφία πάνω δεξιά η δημοσιογράφος της εφημερίδας “Καθημερινή” και μέλος του Συνδέσμου μας, απευθύνει ενδιαφέρουσες ερωτήσεις προς του Υφυπουργό. 

Related Posts