Εκπονήθηκε το πρώτο διεθνές πρότυπο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό

*της Μαριλένας Νικολάου
Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Τα πρότυπα είναι παντού, εφαρμόζονται στις καθημερινές μας δραστηριότητες και προσφέρουν ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου ο τουρισμός αποτελεί ίσως την κυριότερη οικονομική της δραστηριότητα, οφείλουμε να αξιοποιούμε τα εθελοντικά πρότυπα για να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των τουριστών αλλά και άλλα πολλαπλά οφέλη.

Για πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο που ζουν με κάποιου είδους αναπηρία αλλά και για τα άτομα που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της ζωής τους σε μια ιδιαίτερη κατάσταση,  τα ταξίδια μπορεί να είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της άρσης των περιττών εμποδίων στον τουρισμό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), δημοσίευσε το πρώτο πρότυπο που βοηθά την τουριστική βιομηχανία να καταστήσει τα ταξίδια προσβάσιμα για όλους.

Το νέο αυτό διεθνές πρότυπο, ISO 21902:2021: Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Προσβάσιμος τουρισμός για όλους – Απαιτήσεις και Συστάσεις, παρέχει απαιτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της χάραξης πολιτικής, στρατηγικής και τα ειδικά χαρακτηριστικά των υποδομών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με την προσβασιμότητα. Σκοπός του προτύπου είναι η εφαρμογή ενός καθολικού μοντέλου για τη διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης και απόλαυσης του τουρισμού από άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων: οποιοσδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα προσβασιμότητας ή να έχει ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, όπως π.χ. τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, οι οικογένειες με μικρά παιδιά κ.α.

“Η ανάγκη εκπόνησης του εν λόγω προτύπου προήλθε από την έλλειψη συνέπειας και σαφήνειας που υπήρχε σε όλες τις χώρες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες και ο οποίος εξακολουθεί να δημιουργεί φραγμούς”, επισήμανε η Marina Diotallevi του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), η οποία υπήρξε Σύμβουλος της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων που ανέπτυξε το πρότυπο.

Επίσης, πρόσθεσε ότι “Τα εμπόδια αυτά οφείλονται συχνά στην έλλειψη γνώσης και κατάρτισης εντός της τουριστικής αλυσίδας, πράγμα που συχνά σημαίνει ότι οι καλοπροαίρετες προσπάθειες καταλήγουν σε σπατάλη”.

Το πρότυπο έρχεται να δώσει μια σαφή καθοδήγηση σε ολόκληρη την αλυσίδα του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατάλληλων δράσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα.

Το ISO 21902 προορίζεται να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε εμπλέκεται στον τουρισμό ή τον αγγίζει όπως Αρμόδιες Αρχές χάραξης πολιτικής και στρατηγικής και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ωφελήσει επίσης τις ταξιδιωτικές και τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία, τους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών, τα τουριστικά καταλύματα, τους χώρους εστίασης καθώς και φορείς υποστήριξης όπως είναι αρχιτέκτονες, εργολάβοι, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και φυσικά, τους ίδιους τους τουρίστες.

Η Κύπρος μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),  αποτελεί Πλήρες Μέλος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας (Accessible Tourism) από το 2016 και συμμετέχει ενεργά με την εθνικό αντιπρόσωπό κα Στέλλα Γαβριήλ στις εργασίες της, με κύριο στόχο την στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του Τουρισμού και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προτύπων στην τουριστική βιομηχανία.

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να κινείται με ανεξαρτησία, άνεση και ασφάλεια, ώστε να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα της επιλογής του. Για να πετύχουμε την καθολική πρόσβαση σε όλους τους χώρους, απαιτείται η συνεργασία και η καλή θέληση από όλους τους συμβαλλόμενους κοινωνικούς εταίρους, γιατί όλοι μας κάποτε παίρνουμε τον ρόλο του τουρίστα, είτε στη χώρα μας είτε σε μια ξένη.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων φορέων στην Κύπρο για την ύπαρξη του προτύπου και την προστιθέμενη αξία που δύναται να δώσει η εφαρμογή του στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης παρουσίασε στις 05 Ιουλίου, 2021, τις βασικές πρόνοιες του προτύπου σε συνεδρία της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στην υποεπιτροπή για τον Τουρισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν τo πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και συγκεκριμένα από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ). Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

Related Posts