Η σημαντικότητα ενσωμάτωσης πρακτικών ESG στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Της Μαριλένας Κωνσταντίνου

Υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια προς όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχείων, να υιοθετήσουν τις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης, γνωστές ως “ESG”, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών αναμένουν ότι η βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας θα προσφέρει περισσότερες βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές.

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την υπογραφή της διεθνούς συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον Δεκέμβριο του 2015, έχει παρατηρηθεί μια αυξημένη επίγνωση του αντίκτυπου των μη φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών από όλους τους τομείς ανά το παγκόσμιο. Η συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε από 196 χώρες-μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, με ισχύ από τις 4 Νοεμβρίου 2016 και προσδοκά έναν κόσμο που δεν επηρεάζει το κλίμα έως τα μέσα του αιώνα.

Ως εκ τούτου, απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα που μπορούν να απορροφούν τα δάση και σηματοδοτεί την αρχή μιας στροφής προς έναν κόσμο μηδενικών καθαρών εκπομπών. Η συμφωνία του Παρισιού λειτουργεί σε έναν 5ετή κύκλο ολοένα και πιο φιλόδοξων δράσεων για το κλίμα που πραγματοποιούνται από όλες τις χώρες με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, ιδανικά στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Έπειτα από τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και την αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι μη φιλικές προς την κοινωνία και το περιβάλλον δραστηριότητες, υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια προς όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχείων, να υιοθετήσουν τις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης, γνωστές ως “ESG”, με σκοπό την μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους.

Οι αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης καθίστανται σήμερα απαραίτητες για την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε κλάδου, καθώς το κοινό επιδιώκει περισσότερη διαφάνεια από τις εταιρείες με τις οποίες αλληλοεπιδρά, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Σύμφωνα με έρευνα του booking.com, περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες παγκοσμίως ταξιδεύουν πλέον με οικολογική νοοτροπία και αναζητούν επιβεβαίωση ότι εφαρμόζονται βιώσιμες πρακτικές. Επίσης, περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών αναμένουν ότι η βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας θα προσφέρει περισσότερες βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές.

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να ασκείται πίεση στους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού και της φιλοξενίας να ακολουθούν και να προσαρμόζουν συνεχώς τις δραστηριότητες τους στις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Το γεγονός αυτό εδραιώνει την σημαντικότητα των αρχών ESG στον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο με τη βιωσιμότητα να ενσωματώνεται όχι μόνο στις στρατηγικές του τομέα αυτού, αλλά και στις καθημερινές του λειτουργίες. Παραδείγματα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ανά το παγκόσμιο αποτελούν πρακτικές όπως:

Η αφαίρεση των προϊόντων περιποίησης μίας χρήσης, όπως για παράδειγμα σαμπουάν και αφρόλουτρα, πράγμα που βοηθά πολλές αλυσίδες ξενοδοχείων να εξαλείφουν εκατομμύρια φιάλες κάθε χρόνο.

Η ψήφιση νομοσχεδίων για απαγόρευση μικρών μπουκαλιών περιποίησης μιας χρήσης, με τις επιχειρήσεις που επαναλαμβάνουν το σχετικό αδίκημα να χρεώνονται με πρόστιμο.

Η δέσμευση όλων των φορέων του τουρισμού για υποστήριξη βιολογικών προμηθειών, όπως για παράδειγμα αυγά από πηγές χωρίς κλουβιά, με υποβολή ετήσιας δημόσιας έκθεσης προόδου για διασφάλιση της διαφάνειας των πρακτικών τους.

Η ένταξη προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού σε ξενοδοχεία και άλλους χώρους φιλοξενίας εφαρμόζοντας προγράμματα επαναχρησιμοποίησης πετσετών.

Η επένδυση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια επιχειρηματικής ηθικής και κατά της διαφθοράς.

Η εδραίωση ισότητας των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Προγράμματα στήριξης νέων που είναι αποσυνδεδεμένοι από την οικονομία είτε επειδή δεν εργάζονται είτε επειδή δεν πηγαίνουν σχολείο.

Δωρεές σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Παρατηρείται επίσης ένα αυξημένο ενδιαφέρον από ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, για την απόκτηση πιστοποιήσεων, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Πολλές ταξιδιωτικές εταιρίες ενθαρρύνουν τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται να αποκτήσουν τέτοιου είδους πιστοποιήσεις αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών σε όλους τους φορείς του τομέα. Επίσης, διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων αναδεικνύουν πλέον ποια ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ακολουθούν πρακτικές βιώσιμου τουρισμού και πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει ετήσιες εκθέσεις ESG, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων.

Αναπόφευκτα, ο τομέας του τουρισμού του νησιού μας πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να ενσωματώσει πρακτικές ESG, με στόχο η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι δραστηριότητες όλων των φορέων του τομέα στο νησί μας να γίνουν πιο βιώσιμες, κοινωνικά ηθικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες.

Marilena Constantinou

* ACCA, Real Estate & Hospitality Specialist

 

Related Posts