Νέες μεθόδοι βελτίωσης υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα – Συναντήσεις ΕΤΑΠ Λάρνακας με Ευρωπαίους Εταίρους

Συναντήσεις στη Λάρνακα με εταίρους από το εξωτερικό διοργάνωσε πρόσφατα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας στα πλαίσια δύο εκ των επτά ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ που συμμετέχει και που αποτελούν μέρος των προσπαθειών της να εισαγάγει μεθόδους που βελτιώνουν τις υπηρεσίες και τις συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού.

Η πρώτη συνάντηση αφορούσε το πρόγραμμα “Go4Vet” στο οποίο πέντε εταίροι από Κύπρο, Ελλάδα, Πολωνία και Φινλανδία συνεργάζονται για να ενισχύσουν τις δυνατότητες των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω νέων συμφωνιών μάθησης σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλος πυλώνας είναι και η υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην ένταξη σπουδαστών με αναπηρία σε διεθνή σχέδια επαγγελματικής  κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Λάρνακα, οι εταίροι συναντήθηκαν με εκπροσώπους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της εκπαίδευσης προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή πρακτικών που θα βελτιώσουν το περιβάλλον για τους διεθνείς ασκούμενους. Επιπλέον, συναντήθηκαν με προσωπικό του Δήμου Λάρνακας και της Σχολής Τυφλών «Απόστολος Βαρνάβας» για να εξετάσουν θέματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο.

Η δεύτερη συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων στη Λάρνακα αφορούσε το έργο “Rural Women’s Club”, το οποίο επικεντρώνεται στην υποστήριξη των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες και στην ενίσχυση του ρόλου τους στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και στην προσφορά αυθεντικών εμπειριών στον τουρίστα.  Σ’ αυτό το έργο, η ΕΤΑΠ Λάρνακας συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας και άλλους εταίρους από Πολωνία και Ελλάδα προκειμένου να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές και ν’ αναπτυχθούν συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, σε ένα νεοεγκριθέν έργο συμμετέχει η ΕΤΑΠ Λάρνακας με εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες, με την  ονομασία “Match, Attain and Sustain: New Methods for Europe’s Job Brokers Supporting Tourism Businesses, Ukrainian Refugees, and Job Seekers”. Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού τομέα μέσω της κατάρτισης ενδιάμεσων φορέων, με παράλληλο θέμα την υποστήριξη Ουκρανών προσφύγων που αναζητούν εργασία στον τουριστικό κλάδο. Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό οδηγό και διαδραστική πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών.

Τα προγράμματα αυτά προστίθενται στα εν εξελίξει έργα που συμμετέχει η ΕΤΑΠ Λ/κας μεταξύ των οποίων το ESTour (Introducing Epidemic Safe Tourism – post-COVID recovery – to strengthen SMEs in the Hospitality Sector) και το QUEST (Promoting Quality Internships in Sustainable Tourism and Cultural Heritage Management), τα οποία στοχεύουν στην υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών διαχείρισης στην μετά-πανδημική εποχή και στη βελτίωση της εκπαίδευσης και απασχόλησης στον τομέα αντίστοιχα.

Τους προσεχείς μήνες αναμένεται και η ολοκλήρωση των έργων DTour (Digital Tourism Expert) και Time4AC (Time for Alternative Creativity) τα οποία αναμένεται ότι θα προσφέρουν θετικά αποτελέσματα στον τουριστικό τομέα με διαρκή οφέλη.

Related Posts