Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2021

Γιορτάζουμε και φέτος όπως κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Καθορίσθηκε δε ως τέτοια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) το 1970. Κύριος στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη γενικά της συμβολής του υγιούς τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Θέμα του φετινού εορτασμού όπως καθορίστηκε από τον ΠΟΤ είναι η «Ευρύτερη χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη και ανάπτυξη («Tourism for Inclusive Growth»).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ως ένας κορυφαίος διεθνής οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών στέλνει το μήνυμα ότι κάθε μέρος του πρέπει να έχει λόγο στο μέλλον του – συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων, των μειονοτήτων, των νέων και εκείνων που διαφορετικά θα κινδύνευαν να μείνουν πίσω. Αποστολή του ΠΟΤ επίσης είναι να προωθήσει τον τουρισμό ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προώθησης πληροφοριών, γνώσεων και τουριστικών πολιτικών παγκοσμίως.

Η πανδημία του COVID-19 έχει τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε όλες τις χώρες. Επηρέασε δραματικά την τουριστική βιομηχανία όλων των χωρών, ύστερα από δεκαετίες σταθερής ανάπτυξης. Το πλήγμα είναι βαρύ σε αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι πιο ευάλωτες δε ομάδες πληθυσμού έχουν πληγεί βέβαια περισσότερο από όλους.

Η επανεκκίνηση του τουρισμού θα βοηθήσει στην έναρξη της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της οικονομίας. Είναι σημαντικό τα οφέλη που θα επιφέρει και πάλι να  κατανεμηθούν δίκαια σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2021 υπενθυμίζει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη, χρειαζόμαστε επιτακτικά καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού υποστηρίζει ένθερμα την προσπάθεια που γίνεται για να παραμείνει όρθιος ο Κυπριακός τουρισμός. Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, που είναι «Η βιώσιμη ανάπτυξη του Κυπριακού Τουρισμού με τρόπο ευεργετικό για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον» αναμένουμε ότι θα υλοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Related Posts