Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι φέτος αφιερωμένη στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των επενδύσεων στην επιτυχή υλοποίηση της Ατζέντας 2030 («Tourism & Green Investments»). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) θέτει τις στοχευμένες επενδύσεις ως βασική προτεραιότητα για την ανάκαμψη και μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού. Προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να πορευθεί προς μια νέα επενδυτική στρατηγική στον τουρισμό, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών σε τρεις άξονες: την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την ευημερία που προκύπτει από την αξιοποίηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας («Investing in People, Planet and Prosperity»).

Οι άξονες αυτοί αποτελούν για το Υφυπουργείο Τουρισμού στρατηγικές προτεραιότητες, αφού οι δράσεις του στοχεύουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ψηφιακή μετάβαση και την ενθάρρυνση της χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικότητας. Το φάσμα επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που συνθέτουν τον τουρισμό είναι ευρύ, ως εκ τούτου κάθε επένδυση συνεπάγεται πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η παροχή ευκαιριών εργοδότησης, (επαν)εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων προωθείται μέσα από στοχευμένο πλάνο σεμιναρίων σε όλες τις επαρχίες, διαφημιστική καμπάνια που αφορά τα τουριστικά επαγγέλματα, επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και  προγράμματα σε σχολεία με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Η αειφορία διέπει πλέον κάθε πτυχή της τουριστικής πολιτικής και αποτελεί ουσιώδες κριτήριο στα σχέδια χορηγιών, τα Σήματα Ποιότητας και τις δράσεις προβολής της Κύπρου, έτσι οι επαγγελματίες του κλάδου ωθούνται σε επενδύσεις που στοχεύουν στη βιωσιμότητα του προσφερόμενου προϊόντος. Επιπλέον, και καθώς στη μετα-πανδημία εποχή η ψηφιακή μετάβαση αναδεικνύεται ως καίριος φορέας κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού, το Υφυπουργείο παρέχει κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών και την καινοτομία.

Επιτομή της ευθυγράμμισης με τη φετινή θεματική του ΠΟΤ αποτελεί το καινοτόμο έργο του Υφυπουργείου «Heartland of Legends». Πρόκειται για την κυκλική διαδρομή που καλύπτει την ενδοχώρα της Κύπρου και δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στη φύση, να γνωρίσουν τις τοπικές παραδόσεις και να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός είναι η ισόρροπη κατανομή των οφελών του τουρισμού σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, η διαφύλαξη πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, η μείωση ανισοτήτων, η συγκράτηση του ντόπιου πληθυσμού στα ορεινά, την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές, η ενθάρρυνση συνεργειών και η τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Καθώς ο τουρισμός βρίσκεται σε τροχιά ολικής ανάκαμψης, ο ΠΟΤ προσκαλεί σε διάλογο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: πώς μπορούν να προσαρμοστούν στρατηγικές, κίνητρα και επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να επιτευχθεί η ανακατεύθυνση επενδύσεων προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την πράσινη μετάβαση και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα; Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023, επισημαίνοντας την ανάγκη για ανταπόκριση στις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις. Είναι αναγκαία προϋπόθεση, αφενός για την καθιέρωση της Κύπρου ως ενός ποιοτικού, αειφόρου και ολόχρονου προορισμού και αφετέρου για την περαιτέρω συμβολή του τομέα στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία του τόπου.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, ευθυγραμμισμένο πλήρως με τα πιο πάνω μηνύματα, γιόρτασε φέτος με λαμπρότητα την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σε ειδική εκδήλωση, στην παρουσία των τουριστικών εταίρων και συνοδοιπόρων του. Η εκδήλωση εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα που αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης, κουλτούρας αειφόρου ανάπτυξης και πράσινων επενδύσεων, οι οποίες θα διαφυλάξουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ποικιλομορφία του πλανήτη.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, δόθηκε στον Δήμαρχο Λευκάρων  Σοφοκλή Σοφοκλέους το βραβείο «UNWTO – Best Tourism Villages 2021», σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για βράβευση της κωμόπολης. Ακολούθως, παρουσιάστηκε η ιστορική αναδρομή της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Κύπρου. Παρουσιάστηκε επίσης το νέο πρότυπο (Label) του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα επιβραβεύει τα ξενοδοχεία που αναδεικνύουν την ιστορική κληρονομιά της Κύπρου, μέσω της σύνδεσής τους με γεγονότα και στοιχεία του παρελθόντος.

Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός τουρισμού τόνισε: «Αλίμονο στο κράτος, στο φορέα, στον τομέα, στην κοινωνία που δεν επενδύει στον άνθρωπο», τονίζοντας παράλληλα ότι η λήψη αποφάσεων και ο σχεδιασμός δράσεων για στήριξη της πράσινης μετάβασης δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα εύηχο σύνθημα, αλλά άμεση ανάγκη και επιτακτική ευθύνη. Ο Υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε επίσης ότι, οι ανάγκες, οι στόχοι και το όραμα για τον τουρισμό της Κύπρου δεν μπορεί παρά να είναι κοινοί. Οι υψηλοί στόχοι του τουρισμού απαιτούν ευθυγράμμιση, συμπόρευση και την ενότητα όλων. Το γεγονός ότι στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, αποτελεί αποτύπωση αυτού του στόχου και προσέδωσε στην εκδήλωση ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού αναχώρησε στις 26/9/23 για το Ριάντ, ώστε να συμμετέχει στους επίσημους εορτασμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού 2023.

Related Posts