Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   27 Σεπτεμβρίου, 2023

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η Πράσινη Ανάπτυξη, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης βιώσιμων πρακτικών και επιλεγμένων επενδύσεων, που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του τουρισμού. Η επίκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για επενδύσεις στον άνθρωπο είναι χαρακτηριστική. Ο σχεδιασμός και η στήριξη δράσεων για την πράσινη ανάπτυξη δεν θα πρέπει να είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια στοχευμένη πολιτική.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η οποία θα μετασχηματίσει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Στόχος να τονωθεί η οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας και να μειωθεί τη ρύπανση.

Το μέγεθος της άμεσης απειλής από τις φοβερές οικολογικές καταστροφές επηρεάζει άμεσα τη ζωή, τις οικονομίες και κατ’ επέκταση τον Τουρισμό παγκόσμια, ένα σημαντικό παράγοντα της οικονομίας για πάρα πολλές χώρες.

Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ε.Ε. πρέπει σχεδιάσει και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Related Posts