Puntijar Restaurant, Zagreb – Croatia

A restaurant 1838 – 2023 – 185 years of family catering tradition -A real discovery –  Μια πραγματική ανακάλυψη

The Puntijar hotel’s restaurant Stari Puntijar is located in Zagreb – Croatia, and has a long tradition and serves traditional Croatian specialities.
Το εστιατόριο Stari Puntijar, του ξενοδοχείου Puntijar βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Έχει μακρά παράδοση και σερβίρει παραδοσιακές κροατικές σπεσιαλιτέ.Looking forward to adding more experiences, Philip Nicolaides, Tina Eterovic Cubrilo, Alexander York and Popi Nicolaides outside the Puntijar Hotel ready to visit the hotel’s restaurant “Stari Puntijar”.
Ανυπόμονοι για να προσθέσουν περισσότερες εμπειρίες, ο Φοίβος Νικολαΐδης, Tina Eterovic Cubrilo, ο Alexander York και η Πόπη Νικολαΐδου, έξω από το Ξενοδοχείο Puntijar, έτοιμοι να επισκεφθούν το εστιατόριο τού ξενοδοχείου Stari Puntijar.Elements of medieval interior design – colour, light, texture, and space – incorporated into the restaurant, create a beautiful space for guests who love to dine in.
Στοιχεία μεσαιωνικού εσωτερικού σχεδιασμού – χρώμα, φως, υφή και χώρος – που ενσωματώνονται στο εστιατόριο, δημιουργούν έναν όμορφο χώρο για τους επισκέπτες που λατρεύουν να δειπνήσουν μέσα.The Puntijar family has nurtured their love for catering, gastronomy and tradition for 185 years. Ivan Puntijar, the great-great-grandfather of the current owner, Zlatko Puntijar, opened his first inn and shop in Gracani in 1838.
Η οικογένεια Puntijar τρέφει και διατηρεί την αγάπη της για την εστίαση, τη γαστρονομία και την παράδοση εδώ και 185 χρόνια. Ο Ivan Puntijar, ο προπάππους του σημερινού ιδιοκτήτη, Zlatko Puntijar, άνοιξε το πρώτο του πανδοχείο και κατάστημα στο Gracani το 1838.Pope John Paul II, as well as Pope Benedict XVI were guests of honour during their visits to Zagreb

Επίτιμοι καλεσμένοι ήταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’, ως επίσης και Πάπας Βενέδικτος XVI, κατά την επίσκεψή τους στο Ζάγκρεμπ.The meeting of the Zlatka Puntijar family with Pope Benedict XVI 06/04/2011 on that occasion, the Stari Puntijar restaurant hosted the Pope and his guests in the Apostolic Nunciature, a top-level diplomatic mission of the Holy See.
Η συνάντηση της οικογένειας Zlatka Puntijar με τον Πάπα Βενέδικτο XVI στις 06/04/2011. Με την ευκαιρία αυτή, το εστιατόριο Stari Puntijar φιλοξένησε τον Πάπα και την αποστολή ανώτατου επιπέδου της Αγίας Έδρας.A wall full of old favourite photos of family ancestors and more. Tina Eterovic Cubrilo, is in awe of the old, beautiful photos.

Η Tina Eterovic Cubrilo, αισθάνεται δέος με τις παλιές, ωραίες φωτογραφίες. Ένας τοίχος γεμάτος παλιές αγαπημένες φωτογραφίες με προγόνους της οικογένειας και όχι μόνο.Love for hospitality, gastronomy and tradition has been nurtured in the Puntijar family for 185 years. Through the preparation of traditional Croatian dishes, the Puntijar family has been dedicated to promoting Zagreb’s tradition and culture for generations.
Η αγάπη για τη φιλοξενία, τη γαστρονομία και την παράδοση καλλιεργείται στην οικογένεια Puntijar εδώ και 185 χρόνια. Μέσω της προετοιμασίας παραδοσιακών κροατικών πιάτων, η οικογένεια Puntijar έχει αφιερωθεί στην προώθηση της παράδοσης και του πολιτισμού του Ζάγκρεμπ για γενιές.Alexander York, who knows the place, as has been before, says that: the native spirit of Zagreb and the timeless specialties based on family recipes that are hundreds of years old, they offer a great experience.

Ο Alexander York, ο οποίος γνωρίζει το μέρος, αφού το έχει επισκεφθεί ξανά, λέει ότι: το εγγενές πνεύμα του Ζάγκρεμπ και οι διαχρονικές σπεσιαλιτέ βασισμένες σε οικογενειακές συνταγές εκατοντάδων ετών, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία.  Click to view article: Puntijar RestaurantCustomers get a chance to eat like the old times. If you’ve ever felt the urge to eat like the aristocrats once did, this restaurant in Zagreb is all set to recreate the magic of the past. It has been designed to take customers back in time.
Οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να φάνε όπως παλιά. Αν έχετε νιώσει ποτέ την επιθυμία να φάτε όπως έκαναν οι αριστοκράτες κάποτε, αυτό το εστιατόριο στο Ζάγκρεμπ είναι έτοιμο να αναδημιουργήσει τη μαγεία του παρελθόντος. Έχει σχεδιαστεί για να πηγαίνει τους πελάτες πίσω στο χρόνο.If you happen to be in the Zagreb, don’t hesitate to visit the Stari Puntijarthis restaurant for a succulent lunch or a delicious dinner apart of the excellent wine and champagne, stored in an appropriate cellar, that making all a memorable experience.
Εάν βρίσκεστε στο Ζάγκρεμπ, μη διστάσετε να επισκεφτείτε αυτό το εστιατόριο για ένα ζουμερό μεσημεριανό γεύμα ή ένα νόστιμο δείπνο, εκτός από το εξαιρετικό κρασί και τη σαμπάνια, αποθηκευμένα σε ένα κατάλληλο κελάρι, που όλα μαζί κάνουν μια αξέχαστη εμπειρία. Antique furniture and walls decorated with pictures and newspaper articles give the impression of a pleasant atmosphere, while top-quality gastronomy guarantee complete enjoyment.
Έπιπλα αντίκες και τοίχοι διακοσμημένοι με εικόνες και άρθρα εφημερίδων δίνουν την εντύπωση μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας και η κορυφαία ποιότητας γαστρονομία εγγυώνται απόλυτη απόλαυση.It’s a very good family restaurant with carefully prepared dishes and a lot of history says Tina Eterovic Cubrilo. In this restaurant you will find selected specialties prepared according to recipes from old cookbooks, from the largest private collection of cookbooks in Europe.
Είναι ένα πολύ καλό οικογενειακό εστιατόριο με προσεγμένα πιάτα και πολλή ιστορία λέει η Tina Eterovic Cubrilo. Στο εστιατόρια αυτό θα βρείτε επιλεγμένες σπεσιαλιτέ παρασκευασμένες με συνταγές από παλιά βιβλία μαγειρικής, από τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή βιβλίων μαγειρικής στην Ευρώπη.The art in gastronomy. The dishes are prepared according to original recipes of old cooks. These are just a few examples from a rich collection of as many as 3.000 historical cookbooks!
Η τέχνη της γαστρονομίας. Τα πιάτα παρασκευάζονται σύμφωνα με πρωτότυπες συνταγές παλιών μαγείρων. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από μια πλούσια συλλογή 3.000 ιστορικών βιβλίων μαγειρικής! This restaurant which has 200 years of history as a family business serves classical traditional dishes in old style with stylish presentation, but they also serve modern dishes.
Αυτό το εστιατόριο που έχει 200 χρόνια ιστορίας ως οικογενειακή επιχείρηση, σερβίρει κλασικά παραδοσιακά πιάτα παλιού στυλ με κομψή παρουσίαση, αλλά σερβίρει επίσης μοντέρνα πιάτα. No meal is complete without dessert, and this luscious collection of dessert recipes is so delicious you’ll definitely be tempted to eat. Tender desserts also are based on old family recipes. Desserts colours have a time and place in the restaurant, and the ingredients make the colours by themselves.
Κανένα γεύμα δεν είναι πλήρες χωρίς επιδόρπιο και αυτή η λαχταριστή συλλογή συνταγών για επιδόρπια είναι τόσο νόστιμη που σίγουρα θα μπείτε στον πειρασμό να δοκιμάσετε. Τα επιδόρπια επίσης είναι βασισμένα σε παλιές οικογενειακές συνταγές. Τα χρώματα των επιδορπίων έχουν χρόνο και χώρο στο εστιατόριο και τα υλικά κάνουν τα χρώματα από μόνα τους.Philip Nicolaides, Tina Eterovic Cubrilo, Alexander York and Popi Nicolaides, they all agree that this restaurant is different as it brings to the table the old experience in every sense.
Φοίβος Νικολαΐδης, Tina Eterovic Cubrilo, ο Alexander York και Πόπη Νικολαΐδου, συμφωνούν όλοι, ότι συτό το εστιατόριο είναι διαφορετικό από άλλα, καθώς φέρνει στο τραπέζι την παλιά εμπειρία από κάθε άποψη.Zlatko Puntijar, a successful business man, a follower of tradition and a leader in gastronomy, has his own share of accolades and recognition for his amazing achievements.
Ο Zlatko Puntijar, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, οπαδός της παράδοσης και κορυφαίος στη γαστρονομία, έχει το δικό του μερίδιο διακρίσεων και αναγνώρισης για τα εκπληκτικά επιτεύγματα του.

Click here to read the whole article and view all photos: Puntijar Restaurant, Zagreb – Croatia

Related Posts