Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, του Υφυπουργείου Τουρισμού

Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την εξαγγελία σχεδίου χορηγιών με τίτλο  «Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών». Στόχοι του Σχεδίου είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης για:

α)        Αναβάθμιση ή αποκατάσταση δημόσιων ή ιδιωτικών κτηρίων ή ανοικτών χώρων προκειμένου να καταστούν επισκέψιμοι για βιωματικές τουριστικές   δραστηριότητες.

β)        Βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων.

γ)         Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων υπαίθρου.

Ευρύτερος σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και, κατ’ επέκταση, η αύξηση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα. Το σχέδιο απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συγκεκριμένες περιοχές. Για τις επιχειρήσεις, η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% μέχρι 75% αναλόγως της περιοχής, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις €300.000, βάσει του Κανονισμού De Minimis.

Για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις €65.000. Aιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 28η Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, ανέρχεται στα €4.000.000 και αυτό θα καλυφθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σε σχετική δήλωση του, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής ανέφερε : «Η στήριξη των ορεινών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και με τη σημερινή εξαγγελία επιβεβαιώνεται ξανά. Το σχέδιο χορηγιών που μόλις εξαγγείλαμε, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία τόσο για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, όσο και για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να υλοποιήσουν έργα που ίσως να οραματίζονταν για χρόνια. Την ίδια στιγμή αυτά τα έργα,  θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποδειχθούν πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του τουρισμού στην ενδοχώρα και στις άλλες περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο χορηγιών που μόλις εξαγγείλαμε ή αυτού του τύπου τα σχέδια κινήτρων, δύναται να οδηγήσουν στοχευμένα στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και ασφαλώς στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Τουρισμού».

Related Posts