“SEA Change 2030” – Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία

Την Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία – “SEA Change 2030”, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου στις 10:30π.μ. στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε τη σημασία της ναυτιλίας για την Κύπρο γενικότερα αλλά και για την Κυπριακή οικονομία ειδικότερα και παρουσίασε το στρατηγικό όραμα που είναι  η Κύπρος να καταστεί ένας σημαντικός και ισχυρός πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής με θετική επιρροή στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα, και ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο που να στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην αριστεία.

«Στόχος μας παραμένει η ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και η περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού συμπλέγματος ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αναδυόμενες προκλήσεις» τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.  Κλείνοντας διαβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη της Κυπριακής κυβέρνησης για συνεχή ενίσχυση και ενδυνάμωση της Κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, ευχαριστώντας το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών για την διαχρονική συνεργασία, και έδωσε το λόγο στον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, κ. Βασίλη Δημητριάδη.

Ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε την Στρατηγική υπό την επωνυμία “SEA Change 2030”.  Η Στρατηγική επικεντρώνεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας και περιλαμβάνει 35 στοχευμένες δράσεις με σχετικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης.

«Το “SEA Change 2030” θα αναπτυχθεί μέσα από την δημιουργία μιας συνεχούς, διαδραστικής και συστηματικής διαδικασίας, ενός νέου μοντέλου προσέγγισης και λειτουργίας του Υφυπουργείου που θα στηρίξει την υλοποίηση του οράματος» ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. Ο κάθε στρατηγικός πυλώνας περιλαμβάνει αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν σε μια θετική αλλαγή, ενισχύοντας την δυναμική και εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την κυπριακή ναυτιλία.

Πρόκειται για μια θετική ατζέντα για την Κυπριακή Ναυτιλία που διαμορφώθηκε μέσα από πολύμηνη διαβούλευση με την παγκόσμια και εθνική ναυτιλιακή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και μέσα από εσωτερική ανάλυση και αξιολόγηση με όλα τα Στελέχη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.    Η νέα αυτή φιλοσοφία αναμένεται να θέσει τις βάσεις για:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Νηολογίου και του ναυτιλιακού μας προϊόντος.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων της σύγχρονης ναυτιλίας, ως επίσης των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς και περιφερειακές οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.
 • Περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλα κράτη, καθώς και με τις ρυθμιστικές αρχές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συνεχή διαβούλευση και επικοινωνία με την ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας “Cyprus Open Maritime Exchange” (COME),
 • Περαιτέρω ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία με προώθηση προληπτικών δράσεων.
 • Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Επανασχεδιασμό και ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
 • Παροχή ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής, και ενιαίας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης 24/7, όχι μόνο μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, αλλά και με τη δημιουργία φιλικής προς τον χρήστη Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης (e-Maritime Library) με την οποία θα παρέχεται ενημέρωση και εντοπισμός της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών, ως επίσης δημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” (e-Helpdesk) το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με σκοπό να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής.
 • Αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων με δημιουργία πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας
 • Παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας στη ναυτιλία.
 • Διασφάλιση επαρκούς κατάρτισης και δεξιοτήτων για τους ναυτικούς με προώθηση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία.
 • Διαμόρφωση κουλτούρας για ναυτικά, ναυτιλιακά και γαλάζια επαγγέλματα με στοχευμένες δράσεις.
 • Προώθηση θαλάσσιας συνδεσιμότητας με άλλα κράτη καθώς και δημιουργία πλαισίου για πιο ασφαλή, πιο πράσινη και προσβάσιμη σε όλους ακτογραμμή.

Το πλήρες κείμενο της στρατηγικής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cyshippingstrategy.com  καθώς επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μέσω κωδικού QR.

 

Related Posts