Στρατηγικός Σχεδιασμός / Υφυπουργείο Τουρισμού /

Το όραμα της ΕΣΤ 2020-2030 εστιάζει στην καθιέρωση της Κύπρου ως ενός ολόχρονου, ποιοτικού, ψηφιακά έξυπνου και κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού μέσω αριθμού πρωτοβουλιών και σχετικών σχεδίων δράσεων.

Μακροπρόθεσμος στόχος της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους του τομέα του τουρισμού στην Κύπρο, με παράλληλη όμως χρονική και γεωγραφική διασπορά αυτού, ούτως ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη και εύρωστη ανάπτυξη, ικανή να αντιμετωπίσει εξωγενείς κινδύνους ή/και δυνητικές προκλήσεις. Παράλληλα, η στόχευση της ΕΣΤ 2020-2030 εστιάζει στην αντιμετώπιση «αδήλωτων» κινδύνων, ζημιών και σύνολο κόστους, ή αλλιώς το «κρυφό κόστος» του τουρισμού (invisible cost/burden of tourism) στον προορισμό. Ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση, αξιολόγηση / αποτίμηση και λήψη συγκροτημένων μέτρων αντιμετώπισης των προαναφερθεισών κατηγοριών κινδύνων. Στρατηγικά θεωρείται ότι, ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος, όπως και η αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την επιλεγμένη στρατηγική κατεύθυνση σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται να εδραιωθεί η Κύπρος ως ένας ολόχρονος, ποιοτικός, ψηφιακά έξυπνος και κοινωνικά ωφέλιμος τουριστικός προορισμός.

Μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ΕΣΤ 2020-2030, στοχεύεται η προσέλκυση επισκεπτών:

 • Ηλικίας 50 ετών και άνω με σκοπό να βιώσουν εμπειρίες ζωής μέσω της πραγματοποίησης ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι αγορές – στόχοι της Κύπρου, για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία και το Βέλγιο.
 • Ηλικίας 65 ετών και άνω, με οικονομική άνεση, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν την περίοδο αφυπηρέτησής τους ποιοτικά και οι οποίοι δύνανται να διαμένουν στο εξωτερικό για αρκετές εβδομάδες τον χειμώνα. Οι αγορές – στόχοι είναι το Ην. Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία και η Δανία.
 • Για μικρές αποδράσεις (short stays), από χώρες (αγορές) που βρίσκονται εντός 90 λεπτών, αεροπορικώς, από την Κύπρο. Οι αγορές – στόχοι είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ελλάδα και η Ιορδανία.
 • Από μακρινούς προορισμούς, για ολιγοήμερες διακοπές στην Κύπρο στο πλαίσιο ταξιδιού τους σε γειτονικές μας χώρες όπως το Ισραήλ ή η Ελλάδα. Οι αγορές – στόχοι είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Κορέα.

Προς τις πιο πάνω κατευθύνσεις, το Υφυπουργείο επιδιώκει τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, με χώρες από τις οποίες υπάρχουν δυνατότητες για προσέλκυση τουριστών. Για τον σκοπό αυτό, κράτος και ιδιωτικοί φορείς διεξάγουν επαφές με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδίων προκειμένου να καθοριστούν δρομολόγια τα οποία να διασυνδέουν τη χώρα με όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές. Στο ίδιο πλέγμα ενεργειών εντάσσεται και η απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης θεώρησης εισόδου στην Κύπρο από χώρες οι οποίες θεωρούνται διεθνώς ως κύριες πηγές εξερχόμενου τουρισμού.

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030 περιλαμβάνει, επίσης, πολύπλευρες δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση σειράς ειδικών προϊόντων, για τα οποία η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο αθλητικός, ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός συνεδρίων και ο τουρισμός υπαίθρου.

Το Υφυπουργείο εφαρμόζει Σχέδια Δράσης για προσέλκυση τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων με απώτερο στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων εντός της χειμερινής τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής. Τα ειδικά προϊόντα τουρισμού τα οποία κρίθηκαν ότι θα προσελκύσουν τουριστική κίνηση από τις πιο πάνω αγορές, είναι τα ακόλουθα:

 • Καζίνο
 • Θρησκευτικός / Πολιτιστικός
 • Ευεξίας / Υγείας – Αποκατάστασης / ΑΜΕΑ
 • Κρουαζιέρας / Ελλιμενισμού
 • MICE (meetings, incentives, conferences, events) / Φεστιβάλ
 • Ποδηλατικός
 • Προπονητικός / Τουρνουά
 • Οινογαστρονομικός
 • Υπαίθρου / Ορεινών Περιοχών
 • Γαμήλιος
 • Γκολφ

Το Υφυπουργείο υλοποιεί παράλληλα την κυβερνητική πολιτική, η οποία αφορά την κατασκευή συγκεκριμένων έργων υποδομής τουριστικής φύσεως. Τα έργα αυτά έχουν ως κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της εισροής ποιοτικού τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα εν λόγω έργα συμβάλλουν σημαντικά, επίσης, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν στην παρούσα φάση το καζίνο θέρετρο, τα γήπεδα γκολφ, τις μαρίνες και τους χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ο χειρισμός του νομικού πλαισίου, η ανάθεση και η αδειοδότηση των έργων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα και η παρακολούθηση της πορείας κατασκευής των έργων.

Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρθηκαν στο Υφυπουργείο, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα πιο πάνω έργα εκτείνεται πριν την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της ΕΣΤ 2020-2030.

https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform

Related Posts