Τροποποίηση Καταστατικού Συνδέσμου 25/02/2020

Συνήλθε στις 25 Φεβρουαρίου, 2020 στη Λευκωσία έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού, της Ένωσης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νέου Νόμου 104(Ι)/2017 περί Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αφού διαβάστηκε το παλιό καταστατικό, έγινε ενημέρωση για τις πρόνοιες του νέου Νόμου και τις αναγκαίες αλλαγές που επιβάλλει η νέα νομοθεσία.

Τα παρόντα 22 μέλη ψήφισαν και ενέκριναν ομόφωνα τις απαραίτητες αλλαγές και την τροποποίηση του Καταστατικού για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου 104(Ι)/2017 περί Σωματείων και Ιδρυμάτων. Έγινε επίσης η αλλαγή του ονόματος από “Ένωση” σε “Σύνδεσμο”.  Στις αρχαιρεσίες για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα εκλεγέντα επτά νέα μέλη του Δ.Σ. ήταν: Γιώργος Μιχαηλίδης, Γιώργος Νικολάου, Φοίβος Νικολαΐδης, Περσεφόνη Ανδρέου, Ανδρέας Ιωσήφ, Ευθύβουλος Ευθυβούλου (απουσίαζε ο Ξενής Ξενοφώντος).

(Στη φωτογραφία η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου στις 7 Οκτωβρίου, 2020 το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα με τον Φοίβο Νικολαΐδη, Πρόεδρο, Γιώργο Μιχαηλίδη, Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Ιωσήφ, Γραμματέα, Ευθύβουλο Ευθυβούλου, Ταμία, Γιώργο Μιχαηλίδη, Πέρσα Ανδρέου & Ξενή Ξενοφώντος Μέλη.

Related Posts